TỐ QUYÊN 1997 - BẦU NGỰC QUÊ HƯƠNG, VƯƠNG VẤN VL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu