Em dáng cực ngon, cấu hình quá chuẩn, không 1 chi tiết thừa, sắc nét đến từng Cm^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu